REHABILITACJA
EDUKACJA
REKREACJA

leczenie bólu

Manualne badanie i leczenie zaburzeń czynnościowych (ból, ograniczenie ruchomości, wady postawy) narządu ruchu w oparciu o techniki mobilizacji, manipulacji, masażu mięśni, stawów, powięzi, ścięgien, nerwów. Porady w zakresie aktywności ruchowej.
Już wkrótce doradztwo żywieniowe (dietetyka).

dr Mariusz Rudzki

Wykształcenie

  • 2000 Uniwersytet Łódzki, Magister pedagogiki w zakresie wychowanie fizyczne i zdrowotne;
  • 2002 Medyczne Studium Masażu Leczniczego w Krakowie, Technik Masażu Leczniczego
  • 2008 Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Wojskowo-Lekarski, Doktor nauk medycznych, specjalność fizjologia

Dodatkowe kwalifikacje

Uniwersytet Łódzki:

  • Instruktor rekreacji ruchowej - specjalność aerobik,
  • Instruktor sportu w gimnastyce,
  • Młodszy Ratownik wodny,
układ ruchu

Wykształcenie podyplomowe:

  • Uczestnik licznych szkoleń i sympozjów naukowych w zakresie nowoczesnych form diagnostyki i rehabilitacji narządu ruchu z wykorzystaniem technik manualnych (około 1000h).

Praca naukowa:

  • Współpraca z Laboratorium Inżynierii Biomedycznej, AGH w Krakowie,

Praca zawodowa:

  • od 2002 roku pracownik państwowych i prywatnych placówek służby zdrowia;
  • od 2008 roku prywatna praktyka.
Budynek babinetu
Gabinet wnętrze